Kontakt

Dane kontaktowe

Ogólny adres kontaktowy
mir@lists.man.poznan.pl

Kierownik grupy
dr hab. Ewa Dahlig-Turek
ewa.dahlig-turek@ispan.pl

Adres
Instytut Sztuki PAN
ul. Długa 26/28, skr. poczt. 994, 00-950 Warszawa

Formularz kontaktowyZnajdź nas na mapie