Otwarte archiwum polskiej muzyki ludowej do badań interdyscyplinarnych

Celem prac grupy roboczej jest wypracowanie koncepcji i stworzenie platformy cyfrowej wyposażonej w nowoczesne narzędzia pozyskiwania, przetwarzania i wyszukiwania informacji muzycznej do badań muzykologicznych, w szczególności etnomuzykologicznych, oraz udostępnianie zbiorów polskiej muzyki ludowej i nie tylko.

Dołącz do nas!

Dołącz do nas

Repozytorium

Platforma cyfrowa integrująca
nowoczesne narzędzia pozyskiwania,
przetwarzania i wyszukiwania
informacji muzycznej dla
interdyscyplinarnych badań
w zakresie etnomuzykologii

Inne repozytoria

Inne repozytoria

 • Archiwa muzyczne

  Zbiory fonograficzne i cyfrowe
  Zapisy nutowe i metadane

 • Redaktorzy

  Nadzorowana akwizycja i przetwarzanie treści

 • Naukowcy

  Badania etnomuzykologiczne
  kognitywistyczne, statystyczne, kontekstowe

 • Badacze hobbyści, artyści

  Inspiracja artystyczna, wykorzystanie
  poznawcze i edukacyjne

Zbiory muzyczne

Zachowanie i ochrona tradycyjnej
muzyki polskiej poprzez digitalizację
i rozbudowę istniejących repozytoriów
o nowe nagrania z wykorzystaniem
nowoczesnych technik nagraniowych

Deskryptory nagrań

Automatyczne przetwarzanie i analiza
nagrań w celu uzyskania
deskryptorów dźwięku,
zapisu nutowego
i tekstów piosenek

Wyszukiwanie utworów

Indeksacja deskryptorów
oraz zaawansowane
wielo-kryterialne wyszukiwanie
z nowymi formami i narzędziami
prezentacji wyników

Ogólny adres kontaktowy

mir@lists.man.poznan.pl

Kierownik grupy:

dr hab. Ewa Dahlig-Turek (ewa.dahlig-turek@ispan.pl)

Instytut Sztuki PAN
ul. Długa 26/28, skr. poczt. 994
00-950 Warszawa