Aktualności

Prezentacja WebEsAC i SoundScribe na konferencji DARIAH

7 maja 2019

WebEsAC 2.0 oraz SoundScribe, aplikacje stworzone jako część cyfrowego środowiska dla badaczy pracujących ze zbiorami fonograficznymi, zostaną zaprezentowane w czasie konferencji DARIAH Annual Event 2019.  Tegoroczne  spotkanie ogólnoeuropejskiego konsorcjum DARIAH odbędzie się w dniach 15-17 maja w Warszawie. Motywem przewodnim spotkania będą zagadnienia dotyczące rodzaju i ilości danych gromadzonych przez humanistów. Jako grupa robocza MIR, […]

WebEsAC 2.0 oraz SoundScribe, aplikacje stworzone jako część cyfrowego środowiska dla badaczy pracujących ze zbiorami fonograficznymi, zostaną zaprezentowane w czasie konferencji DARIAH Annual Event 2019.  Tegoroczne  spotkanie ogólnoeuropejskiego konsorcjum DARIAH odbędzie się w dniach 15-17 maja w Warszawie. Motywem przewodnim spotkania będą zagadnienia dotyczące rodzaju i ilości danych gromadzonych przez humanistów.

Jako grupa robocza MIR, będziemy mieli okazję zaprezentować postępy prac nad stworzeniem cyfrowego środowiska dla badaczy pracujących ze zbiorami fonograficznymi. Koncepcja cyfrowego środowiska dla muzykologów zostanie przedstawiona w ramach sesji plenarnej  „Invited ignite talks”, a bardziej szczegółowa prezentacja będzie miała miejsce  w ramach sesji „Technical Solutions”.

Podstawę tworzonego środowiska stanowi prototypowe repozytorium MIR.  Obecnie trwają prace nad rozwojem narzędzi. Aplikacja WebEsAC, która umożliwia archiwizację i wyszukiwanie utworów polskiej muzyki tradycyjnej zapisanych w symbolicznej notacji EsAC, została wyposażona w funkcjonalność m.in.  kontroli dostępu użytkowników, walidacji poprawności zapisu melodii, ekstrakcji  skali, konwersji linii melodycznej na sekwencję interwałów oraz generowania statystyk dla zebranych melodii. SoundScribe umożliwia automatyczną transkrypcję melodii z pliku audio. Wyodrębniona z wykorzystaniem algorytmu pYIN melodia jest konwertowana na MIDI oraz zapisywana w postaci symbolicznej.

 

Pobierz Book of Abstracts

Prezentacja aplikacji WebEsAC na XVII Sympozjum NTAV

15 października 2018

WebEsAC, prototypowa aplikacja umożliwiająca archiwizację i wyszukiwanie utworów polskiej muzyki tradycyjnej zapisanych w symbolicznej notacji EsAC, została zaprezentowana uczestnikom XVII Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo (NTAV) w Poznaniu. NTAV jest wydarzeniem organizowanym co dwa lata przez Polską Sekcją Audio Engineering Society. EsAC definiuje symboliczny sposób zapisu muzyki monofonicznej, w szczególności europejskiej muzyki ludowej. […]

WebEsAC, prototypowa aplikacja umożliwiająca archiwizację i wyszukiwanie utworów polskiej muzyki tradycyjnej zapisanych w symbolicznej notacji EsAC, została zaprezentowana uczestnikom XVII Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo (NTAV) w Poznaniu. NTAV jest wydarzeniem organizowanym co dwa lata przez Polską Sekcją Audio Engineering Society.

EsAC definiuje symboliczny sposób zapisu muzyki monofonicznej, w szczególności europejskiej muzyki ludowej. WebEsAC oferuje dostęp poprzez przeglądarkę webową do bazy danych, w której każdy z utworów jest przechowywany jako oddzielny rekord o strukturze zdefiniowanej w systemie EsAC z symbolicznym zapisem melodii. Implementacja konwerterów z formatu EsAC do MIDI oraz z MIDI do EsAC umożliwia weryfikację poprawności zapisu melodii i rytmu danego utworu. WebESaC jest przykładem funkcjonalności, która będzie realizowana w repozytorium MIR.

Uruchomienie prototypowego repozytorium MIR

12 września 2018

W pierwszej połowie września uruchomione zostało prototypowe repozytorium MIR na bazie wybranych przykładów danych i metadanych ze Zbiorów Fonograficznych IS PAN oraz oprogramowania dLibra 6. Repozytorium stanowi podstawę do dalszych prac badawczo-rozwojowych mających na celu stworzenie cyfrowego środowiska dla badaczy pracujących ze zbiorami fonograficznymi. Próbka danych zaimportowanych do repozytorium obejmuje metadane z opisami nośników i nagrań, […]

W pierwszej połowie września uruchomione zostało prototypowe repozytorium MIR na bazie wybranych przykładów danych i metadanych ze Zbiorów Fonograficznych IS PAN oraz oprogramowania dLibra 6. Repozytorium stanowi podstawę do dalszych prac badawczo-rozwojowych mających na celu stworzenie cyfrowego środowiska dla badaczy pracujących ze zbiorami fonograficznymi.

Próbka danych zaimportowanych do repozytorium obejmuje metadane z opisami nośników i nagrań, plik audio, skany dokumentów archiwalnych z tekstami nagrań oraz zdjęcia nośników. Obiekty podzielone są na kilka przykładowych kolekcji.

Oprogramowanie repozytorium stanowi dLibra – system przeznaczony do budowy bibliotek, archiwów i muzeów cyfrowych. Wykorzystanie rozwijanego przez PCSS od 1999 r. oprogramowania pozwoliło na uruchomienie repozytorium w stosunkowo krótkim czasie potrzebnym na skonfigurowanie instancji dostosowanej do potrzeb MIR z zakresie schematu metadanych, struktury i charakteru przechowywanych obiektów oraz uprawnień użytkowników. dLibra oferuje szeroki wachlarz funkcjonalności, stanowiący dobry punkt startowy do dalszych działań umożliwiających wykorzystanie udostępnionych danych jako materiału badawczego oraz udostępnienie wyników badań nad treściami muzycznymi.

 

 

Prezentacja

Prezentacja Grupy Roboczej MIR w ramach 5-tej konferencji Digital Libraries for Musicology w Paryżu

10 września 2018

Artykuł „Developing Music Digital Library based on Polish Traditional Music Archives and dLibra“ prezentujący plany działania grupy MIR został zaakceptowany i będzie prezentowany w ramach ścieżki Unlocking Musicology Challenge konferencji Digital Libraries for Musicology DLfM 2018. DLfM jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji International  Society for  Music Information  Retrieval  Conference i stanowi forum dla naukowców pracujących nad i […]

Artykuł „Developing Music Digital Library based on Polish Traditional Music Archives and dLibra“ prezentujący plany działania grupy MIR został zaakceptowany i będzie prezentowany w ramach ścieżki Unlocking Musicology Challenge konferencji Digital Libraries for Musicology DLfM 2018.

DLfM jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji International  Society for  Music Information  Retrieval  Conference i stanowi forum dla naukowców pracujących nad i z bibliotekami cyfrowymi  oraz treściami w obszarze muzyki i muzykologii. Artykuły prezentowane w ramach ścieżki Unlocking Musicology Challenge dotyczą zagadnień związanych z zaawansowanymi mechanizmami udostępniania kolekcji muzycznych oraz materiałów związanych z muzyką ogółowi użytkowników oraz rozwojem aplikacji muzykologii cyfrowej dla zastosowań komercyjnych oraz tzw. trzeciego sektora. Konferencja odbędzie się 28 września w Paryżu. 

W naszym artykule prezentujemy założenia dla rozwoju wirtualnego środowiska dla naukowców badających różne aspekty muzyki tradycyjnej. Inicjatywa ta bazuje na połączeniu wiedzy i doświadczenia Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w zarządzaniu  największymi zbiorami archiwalnymi polskiej muzyki tradycyjnej oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w rozwoju oprogramowania bibliotek cyfrowych dLibra oraz narzędzi badawczych dla humanistyki cyfrowej.

 

Pobierz artykuł

Grupa robocza MIR DARIAH-PL na spotkaniu plenarnym DARIAH-ERIC w Paryżu

26 marca 2018

W dniach 22-24 maja w Paryżu odbędzie się coroczne wydarzenie ogólnoeuropejskiego konsorcjum DARIAH ERIC – DARIAH Annual Event 2018. Wydarzenie to jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami z całej Europy zajmującymi się wykorzystaniem technologii informatycznych w badaniach z zakresu humanistyki i nauk o sztuce. Grupa robocza MIR działająca przy konsorcjum DARIAH-PL będzie miała […]

W dniach 22-24 maja w Paryżu odbędzie się coroczne wydarzenie ogólnoeuropejskiego konsorcjum DARIAH ERIC – DARIAH Annual Event 2018. Wydarzenie to jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami z całej Europy zajmującymi się wykorzystaniem technologii informatycznych w badaniach z zakresu humanistyki i nauk o sztuce.

Grupa robocza MIR działająca przy konsorcjum DARIAH-PL będzie miała okazję zaprezentowania się w ramach części zatytułowanej „WG Marketplace”, w trakcie której grupy badawcze będą pokazywać postępy swoich prac i szukać partnerów do przyszłych projektów naukowych.

 

Pobierz nasz plakat

Podsumowanie corocznego wydarzenia DARIAH 2018

Oficjalne powołanie grupy roboczej „Pozyskiwanie informacji w muzyce” w ramach DARIAH-PL

26 marca 2018

Rada Konsorcjum DARIAH-PL oficjalnie powołała grupę roboczą „Pozyskiwanie informacji w muzyce” (ang. Music Information Retrieval, MIR). Celem prac grupy roboczej jest rozwój narzędzi i zastosowań technologii pozyskiwania i analizy informacji muzycznej w celu rozwijania szeroko rozumianych badań interdyscyplinarnych w zakresie muzykologii, a zwłaszcza etnomuzykologii (subdyscypliny zajmującej się tzw. muzyką tradycyjną).

Rada Konsorcjum DARIAH-PL oficjalnie powołała grupę roboczą „Pozyskiwanie informacji w muzyce” (ang. Music Information Retrieval, MIR). Celem prac grupy roboczej jest rozwój narzędzi i zastosowań technologii pozyskiwania i analizy informacji muzycznej w celu rozwijania szeroko rozumianych badań interdyscyplinarnych w zakresie muzykologii, a zwłaszcza etnomuzykologii (subdyscypliny zajmującej się tzw. muzyką tradycyjną). W skład grupy wchodzą przedstawiciele Instytutu Sztuki PAN, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (IChB PAN), Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.