Aktualności

Rozpoczęła się realizacja projektu FBC TeNe

1 kwietnia 2021

W spotkaniu inaugurującym realizację projektu FBC TeNe 9 marca wzięli udział przedstawiciele Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego jako lidera projektu, Instytutu Sztuki PAN oraz Politechniki Poznańskiej. Ze względu na panującą sytuację pandemiczną, spotkanie miało charakter zdalny. Jednym z elementów prezentowanych na spotkaniu były wyniki pracy inżynierskiej realizowanej w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej pod kierunkiem dr inż. Ewy […]

W spotkaniu inaugurującym realizację projektu FBC TeNe 9 marca wzięli udział przedstawiciele Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego jako lidera projektu, Instytutu Sztuki PAN oraz Politechniki Poznańskiej. Ze względu na panującą sytuację pandemiczną, spotkanie miało charakter zdalny.

Jednym z elementów prezentowanych na spotkaniu były wyniki pracy inżynierskiej realizowanej w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej pod kierunkiem dr inż. Ewy Łukasik w obszarze Optical Music Recognition. W ramach pracy trzyosobowy zespół studentów – Mateusz Kałamoniak, Zuzanna Piniarska i Michał Subocz – opracował prototyp systemu pozyskiwania symbolicznej reprezentacji materiałów nutowych bazujący na głębokich sieciach neuronowych. Zuzanna Piniarska i Mateusz Kałamoniak wzięli udział w spotkaniu i przedstawili etapy procesu pozyskiwania symbolicznej reprezentacji, zbiory danych wykorzystane jako zbiory treningowe oraz napotkane trudności i kierunki dalszego rozwoju systemu.

Prezentacja pracy inżynierskiej

OMR jest jednym z obszarów prac planowanych w ramach projektu FBC TeNe. Narzędzia opracowane w projekcie posłużą do generowania symbolicznej reprezentacji materiałów nutowych dostępnych w FBC, dzięki czemu możliwe będzie indeksowanie, wyszukiwanie i filtrowanie treści muzycznych z uwzględnieniem ich zwartości.

Pomyślna końcówka roku 2020

23 grudnia 2020

Kolejny ze zgłoszonych przez nas projektów uzyskał finansowanie. Celem FBC TeNe jest zwiększenie dostępności cyfrowych zbiorów polskich instytucji kultury i nauki poprzez rozbudowę serwisu Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC, https://fbc.pionier.net.pl/). Do tej pory wyszukiwanie w FBC realizowane było na podstawie metadanych. Dzięki uzyskaniu reprezentacji treści, która może zostać poddana indeksacji, możliwe stanie się wyszukiwanie materiałów na […]

Kolejny ze zgłoszonych przez nas projektów uzyskał finansowanie. Celem FBC TeNe jest zwiększenie dostępności cyfrowych zbiorów polskich instytucji kultury i nauki poprzez rozbudowę serwisu Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC, https://fbc.pionier.net.pl/).

Do tej pory wyszukiwanie w FBC realizowane było na podstawie metadanych. Dzięki uzyskaniu reprezentacji treści, która może zostać poddana indeksacji, możliwe stanie się wyszukiwanie materiałów na podstawie ich zawartości. Dotyczy to również tzw. muzykaliów, dla których wykonanie operacji OMR (ang. Optical Music Recognition) umożliwi uzyskanie symbolicznego zapisu muzycznego i konwersji do różnych formatów (np. MIDI), i tym samym stworzy nowe możliwości wyszukiwania treści muzycznych.

Projekt Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH- PL uzyskał pozytywną ocenę

18 grudnia 2020

Zakończyła się weryfikacja i ocena wniosków projektowych złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 4.2 4/4.2/2020 z pozytywnym skutkiem dla projektu „Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH- PL”. Celem projektu jest utworzenie krajowej infrastruktury badawczej dla humanistyki i nauk o sztuce – zaawansowanej platformy służącej pozyskiwaniu, przechowywaniu, integracji różnych […]

Zakończyła się weryfikacja i ocena wniosków projektowych złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 4.2 4/4.2/2020 z pozytywnym skutkiem dla projektu „Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH- PL”.

Celem projektu jest utworzenie krajowej infrastruktury badawczej dla humanistyki i nauk o sztuce – zaawansowanej platformy służącej pozyskiwaniu, przechowywaniu, integracji różnych kategorii i jakości danych, przetwarzaniu oraz udostępnianiu zasobów cyfrowych 2D i 3D na potrzeby prowadzenia szeroko zakrojonych badań, a także zastosowań w gospodarce.
Członkowie grupy roboczej MIR należą również do konsorcjum realizującego projekt. Naszym celem w projekcie będzie rozwijanie metod i algorytmów eksploracji danych i odkrywaniu wiedzy w muzyce, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej muzyki tradycyjnej, opartych na uczeniu maszynowym.

Projekt zgłoszony do 2020 DARIAH Theme został zaakceptowany

18 grudnia 2020

Jednym z obszarów tegorocznej edycji DARIAH Theme jest „Arts Exchanges”, w którym wspierane są inicjatywy mające na celu nawiązanie współpracy z artystami i zrozumienie ich potrzeb w odniesieniu do technologii jakie są przez nich wykorzystywane. Nasza propozycja „Folk music groups: their artistic practice and infrastructural needs in the COVID-19 era and beyond” dotyczy zespołów artystycznych […]

Jednym z obszarów tegorocznej edycji DARIAH Theme jest „Arts Exchanges”, w którym wspierane są inicjatywy mające na celu nawiązanie współpracy z artystami i zrozumienie ich potrzeb w odniesieniu do technologii jakie są przez nich wykorzystywane.

Nasza propozycja „Folk music groups: their artistic practice and infrastructural needs in the COVID-19 era and beyond” dotyczy zespołów artystycznych zajmujących się muzyką ludową. Chcemy we współpracy z tym środowiskiem ustalić z jakich narzędzi i usług korzystają artyści w swojej twórczości, zrozumieć ich potrzeby i ocenić czy istniejące zasoby są w stanie sprostać ich wymaganiom, czy też istnieje potrzeba tworzenia nowych.

 

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 grudnia 2020 i potrwa 12 miesięcy.

Prezentacja etnomuzykologicznego środowiska badawczego na JCDL’20

5 sierpnia 2020

Prototyp etnomuzykologicznego środowiska badawczego został zaprezentowany na międzynarodowej konferencji ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries (JCDL). W artykule zatytułowanym „Digital Library Adaptation for Traditional Music and Content-Based Research: Polish Sound Archives and dLibra” przedstawiliśmy motywację oraz szereg wyzwań związanych z budową środowiska, jak również jego koncepcję i prototyp oraz plany dalszego rozwoju.   JCDL jest […]

Prototyp etnomuzykologicznego środowiska badawczego został zaprezentowany na międzynarodowej konferencji ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries (JCDL). W artykule zatytułowanym „Digital Library Adaptation for Traditional Music and Content-Based Research: Polish Sound Archives and dLibra” przedstawiliśmy motywację oraz szereg wyzwań związanych z budową środowiska, jak również jego koncepcję i prototyp oraz plany dalszego rozwoju.

 

JCDL jest jedną z głównych światowych konferencji dotyczących bibliotek cyfrowych i związanych z nimi zagadnień technicznych, praktycznych i społecznych. W tym roku konferencja odbyła się w dniach 1-5 sierpnia w trybie wirtualnym. W ramach prezentacji przedstawiliśmy sposób w jaki oprogramowanie bibliotek cyfrowych dLibra zostało zaadaptowane do potrzeb treści muzycznych oraz przygotowane do integracji z zewnętrznymi modułami przeznaczonymi do przetwarzania takich treści. Prezentacja była podzielona na trzy części obejmujące stan polskich archiwów dźwiękowych w kontekście istniejących muzycznych bibliotek cyfrowych, adaptację systemu dLibra do potrzeb treści muzycznych oraz moduły do przetwarzania treści muzycznych – SoundScribe and WebEsAC.

Prezentacja środowiska badawczego MIRELA na konferencji DLfM 2019

6 listopada 2019

W zeszłym roku mieliśmy możliwość zaprezentowania koncepcji wirtualnego środowiska dla naukowców badających różne aspekty muzyki tradycyjnej na konferencji DLfM w Paryżu. Od tego czasu na bazie oprogramowania bibliotek cyfrowych dLibra powstał prototyp tego środowiska pod nazwą MIRELA – Music Information Environment with dLibrA, który zaprezentowany zostanie społeczności badaczy w czasie tegorocznej edycji DLfM w Hadze. […]

W zeszłym roku mieliśmy możliwość zaprezentowania koncepcji wirtualnego środowiska dla naukowców badających różne aspekty muzyki tradycyjnej na konferencji DLfM w Paryżu. Od tego czasu na bazie oprogramowania bibliotek cyfrowych dLibra powstał prototyp tego środowiska pod nazwą MIRELA – Music Information Environment with dLibrA, który zaprezentowany zostanie społeczności badaczy w czasie tegorocznej edycji DLfM w Hadze.
Prezentacja obejmie prototypowe repozytorium treści zintegrowane z modułami przetwarzania danych oraz rezultaty testów przeprowadzonych z wykorzystaniem utworów muzyki ludowej oraz metadanych pochodzących z archiwów Instytutu Sztuki PAN.

 

Demonstracyjna wersja repozytorium MIRELI została udostępniona pod adresem: https://mir-wg.dariah.pl/repo/dlibra. Zawiera ona próbki utworów pochodzące ze zbiorów IS PAN oraz wyniki działania WebESaAC’a i SoundScribe’a – dwóch modułów do analizy utworów muzycznych zintegrowanych z dLibrą. Ze względu na prototypowy charakter repozytorium, dostęp to treści możliwy jest na razie tylko w trybie odczytu.

Prezentacja WebEsAC i SoundScribe na konferencji DARIAH

7 maja 2019

WebEsAC 2.0 oraz SoundScribe, aplikacje stworzone jako część cyfrowego środowiska dla badaczy pracujących ze zbiorami fonograficznymi, zostaną zaprezentowane w czasie konferencji DARIAH Annual Event 2019.  Tegoroczne  spotkanie ogólnoeuropejskiego konsorcjum DARIAH odbędzie się w dniach 15-17 maja w Warszawie. Motywem przewodnim spotkania będą zagadnienia dotyczące rodzaju i ilości danych gromadzonych przez humanistów. Jako grupa robocza MIR, […]

WebEsAC 2.0 oraz SoundScribe, aplikacje stworzone jako część cyfrowego środowiska dla badaczy pracujących ze zbiorami fonograficznymi, zostaną zaprezentowane w czasie konferencji DARIAH Annual Event 2019.  Tegoroczne  spotkanie ogólnoeuropejskiego konsorcjum DARIAH odbędzie się w dniach 15-17 maja w Warszawie. Motywem przewodnim spotkania będą zagadnienia dotyczące rodzaju i ilości danych gromadzonych przez humanistów.

Jako grupa robocza MIR, będziemy mieli okazję zaprezentować postępy prac nad stworzeniem cyfrowego środowiska dla badaczy pracujących ze zbiorami fonograficznymi. Koncepcja cyfrowego środowiska dla muzykologów zostanie przedstawiona w ramach sesji plenarnej  „Invited ignite talks”, a bardziej szczegółowa prezentacja będzie miała miejsce  w ramach sesji „Technical Solutions”.

Podstawę tworzonego środowiska stanowi prototypowe repozytorium MIR.  Obecnie trwają prace nad rozwojem narzędzi. Aplikacja WebEsAC, która umożliwia archiwizację i wyszukiwanie utworów polskiej muzyki tradycyjnej zapisanych w symbolicznej notacji EsAC, została wyposażona w funkcjonalność m.in.  kontroli dostępu użytkowników, walidacji poprawności zapisu melodii, ekstrakcji  skali, konwersji linii melodycznej na sekwencję interwałów oraz generowania statystyk dla zebranych melodii. SoundScribe umożliwia automatyczną transkrypcję melodii z pliku audio. Wyodrębniona z wykorzystaniem algorytmu pYIN melodia jest konwertowana na MIDI oraz zapisywana w postaci symbolicznej.

 

Pobierz Book of Abstracts

Prezentacja aplikacji WebEsAC na XVII Sympozjum NTAV

15 października 2018

WebEsAC, prototypowa aplikacja umożliwiająca archiwizację i wyszukiwanie utworów polskiej muzyki tradycyjnej zapisanych w symbolicznej notacji EsAC, została zaprezentowana uczestnikom XVII Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo (NTAV) w Poznaniu. NTAV jest wydarzeniem organizowanym co dwa lata przez Polską Sekcją Audio Engineering Society. EsAC definiuje symboliczny sposób zapisu muzyki monofonicznej, w szczególności europejskiej muzyki ludowej. […]

WebEsAC, prototypowa aplikacja umożliwiająca archiwizację i wyszukiwanie utworów polskiej muzyki tradycyjnej zapisanych w symbolicznej notacji EsAC, została zaprezentowana uczestnikom XVII Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo (NTAV) w Poznaniu. NTAV jest wydarzeniem organizowanym co dwa lata przez Polską Sekcją Audio Engineering Society.

EsAC definiuje symboliczny sposób zapisu muzyki monofonicznej, w szczególności europejskiej muzyki ludowej. WebEsAC oferuje dostęp poprzez przeglądarkę webową do bazy danych, w której każdy z utworów jest przechowywany jako oddzielny rekord o strukturze zdefiniowanej w systemie EsAC z symbolicznym zapisem melodii. Implementacja konwerterów z formatu EsAC do MIDI oraz z MIDI do EsAC umożliwia weryfikację poprawności zapisu melodii i rytmu danego utworu. WebESaC jest przykładem funkcjonalności, która będzie realizowana w repozytorium MIR.

Uruchomienie prototypowego repozytorium MIR

12 września 2018

W pierwszej połowie września uruchomione zostało prototypowe repozytorium MIR na bazie wybranych przykładów danych i metadanych ze Zbiorów Fonograficznych IS PAN oraz oprogramowania dLibra 6. Repozytorium stanowi podstawę do dalszych prac badawczo-rozwojowych mających na celu stworzenie cyfrowego środowiska dla badaczy pracujących ze zbiorami fonograficznymi. Próbka danych zaimportowanych do repozytorium obejmuje metadane z opisami nośników i nagrań, […]

W pierwszej połowie września uruchomione zostało prototypowe repozytorium MIR na bazie wybranych przykładów danych i metadanych ze Zbiorów Fonograficznych IS PAN oraz oprogramowania dLibra 6. Repozytorium stanowi podstawę do dalszych prac badawczo-rozwojowych mających na celu stworzenie cyfrowego środowiska dla badaczy pracujących ze zbiorami fonograficznymi.

Próbka danych zaimportowanych do repozytorium obejmuje metadane z opisami nośników i nagrań, plik audio, skany dokumentów archiwalnych z tekstami nagrań oraz zdjęcia nośników. Obiekty podzielone są na kilka przykładowych kolekcji.

Oprogramowanie repozytorium stanowi dLibra – system przeznaczony do budowy bibliotek, archiwów i muzeów cyfrowych. Wykorzystanie rozwijanego przez PCSS od 1999 r. oprogramowania pozwoliło na uruchomienie repozytorium w stosunkowo krótkim czasie potrzebnym na skonfigurowanie instancji dostosowanej do potrzeb MIR z zakresie schematu metadanych, struktury i charakteru przechowywanych obiektów oraz uprawnień użytkowników. dLibra oferuje szeroki wachlarz funkcjonalności, stanowiący dobry punkt startowy do dalszych działań umożliwiających wykorzystanie udostępnionych danych jako materiału badawczego oraz udostępnienie wyników badań nad treściami muzycznymi.

 

 

Prezentacja Grupy Roboczej MIR w ramach 5-tej konferencji Digital Libraries for Musicology w Paryżu

10 września 2018

Artykuł „Developing Music Digital Library based on Polish Traditional Music Archives and dLibra“ prezentujący plany działania grupy MIR został zaakceptowany i będzie prezentowany w ramach ścieżki Unlocking Musicology Challenge konferencji Digital Libraries for Musicology DLfM 2018. DLfM jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji International  Society for  Music Information  Retrieval  Conference i stanowi forum dla naukowców pracujących nad i […]

Artykuł „Developing Music Digital Library based on Polish Traditional Music Archives and dLibra“ prezentujący plany działania grupy MIR został zaakceptowany i będzie prezentowany w ramach ścieżki Unlocking Musicology Challenge konferencji Digital Libraries for Musicology DLfM 2018.

DLfM jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji International  Society for  Music Information  Retrieval  Conference i stanowi forum dla naukowców pracujących nad i z bibliotekami cyfrowymi  oraz treściami w obszarze muzyki i muzykologii. Artykuły prezentowane w ramach ścieżki Unlocking Musicology Challenge dotyczą zagadnień związanych z zaawansowanymi mechanizmami udostępniania kolekcji muzycznych oraz materiałów związanych z muzyką ogółowi użytkowników oraz rozwojem aplikacji muzykologii cyfrowej dla zastosowań komercyjnych oraz tzw. trzeciego sektora. Konferencja odbędzie się 28 września w Paryżu. 

W naszym artykule prezentujemy założenia dla rozwoju wirtualnego środowiska dla naukowców badających różne aspekty muzyki tradycyjnej. Inicjatywa ta bazuje na połączeniu wiedzy i doświadczenia Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w zarządzaniu  największymi zbiorami archiwalnymi polskiej muzyki tradycyjnej oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w rozwoju oprogramowania bibliotek cyfrowych dLibra oraz narzędzi badawczych dla humanistyki cyfrowej.

 

Pobierz artykuł