Zespoły muzyki ludowej – ich działalność artystyczna i potrzeby infrastrukturalne w dobie pandemii COVID-19 i nie tylko


Projekt FolkArtiNet jest finansowany przez DARIAH ERIC
DARIAH-EU Theme 2020: DARIAH Arts Exchanges

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest identyfikacja wymagań infrastrukturalnych wybranych grup artystów zajmujących się muzyką ludową oraz opracowanie metodologii zbierania tego typu informacji.

Artyści ludowi mogą wykorzystać cyfrową infrastrukturę związaną z dziedzictwem kulturowym w kilku obszarach:

• wyszukanie i wykorzystanie materiałów źródłowych przy tworzeniu repertuaru,

• zdalna komunikacja między członkami zespołu muzycznego, łącznie ze zdalnymi próbami,

• przechowywanie i udostępnianie danych w procesie twórczym,

• propagacja informacji i promocja wydarzeń muzycznych.

Naszym celem jest zbadanie i określenie czy aktualnie dostępne narzędzia i infrastruktura spełniają oczekiwania artystów, i jeśli tak, to do jakiego stopnia, czy też potrzebne są nowe narzędzia i usługi

Motywacja

 

Pandemia COVID-19 zmuszając nas do izolacji uświadomiła nam jak znaczne jest zapotrzebowanie na technologie informacyjne i komunikacyjne w codziennym życiu, do realizacji codziennych czynności takich jak zdalne praca i nauka, zdalny dostęp od usług publicznych (zdrowie, administracja, finanse), zdalny dostęp do kultury i rozrywki, w tym występów artystycznych. Nie wiemy jednak w jakim stopniu pandemia ma wpływ na działalność artystyczną (np. tworzenie repertuaru, organizację prób i koncertów, promocję wydarzeń muzycznych) i czy dostępne są usługi i narzędzia, które artyści mogą wykorzystywać w swojej pracy.

Realizacja

 

Informacje o wymaganiach artystów zajmujących się muzyką ludową zostaną zebrane w czasie wywiadów  z wybranymi zespołami artystycznymi, poprzez ankiety udostępnione online oraz w czasie warsztatu. Cel warsztatu jest dwojaki:
1) przedstawienie szeregu rozwiązań technologicznych, które mogą zostać wykorzystane w pracy artystycznej
oraz
2) dyskusja i wymiana doświadczeń dotyczących wykorzystania istniejących narzędzi i usług w zakresie spełnienia wymagań.

Wykonawca

 

Wykonawcą projektu jest grupa robocza MIR działająca w ramach DARIAH-PL. Jednym ze celów jej działalności jest stworzenie wirtualnego środowiska badawczego dla etnomuzykologów. Działania grupy skupiają się na największym archiwum polskiej muzyki ludowej znajdującym się w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie oraz na powiązaniach z lokalnymi, regionalnymi i narodowymi środowiskami zajmującymi się zachowaniem i popularyzacją polskiej muzyki tradycyjnej. Z tego powodu projekt skierowany jest do artystów zajmujących muzyką ludową zaś w centrum zainteresowania są technologie mogące wspierać ich działalność artystyczną.