Kolekcja

Archiwum Instytutu Sztuki PAN

W archiwum od ponad pół wieku gromadzone są nagrania dźwiękowe i audiowizualne oraz towarzysząca im dokumentacja – tzw. materiały nienagrane (protokoły nagrań, fotografie itp.). Zbiór liczy obecnie ok. 16 tys. taśm magnetycznych (oryginały i kopie). Oprócz tego typu historycznych nośników w kolekcji odnajdujemy również wałki fonograficzne, płyty tzw. miękkie, kasety magnetofonowe, Mini-Disc oraz różne formaty zapisu na taśmie filmowej. Zbiory Fonograficzne IS PAN obejmują niemal 150 tys. nagrań pieśni oraz utworów instrumentalnych ze wszystkich regionów Polski. Aktualnie w postaci protokołów i opisów do nagrań udokumentowany jest prawie cały zbiór. Nagrania archiwalne obejmują także repertuar przesiedleńców oraz mniejszości narodowych. Oprócz nagrań muzycznych znajdujemy zapisy dźwiękowe wywiadów, wypowiedzi, recytacji, zawołań. Większość nagrań to repertuar wokalny, około 25 % zbiorów to nagrania instrumentalne – głównie repertuar taneczny i melodie obrzędowe.

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (1)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji